DÂY CHUYỀN BẠC KHẮC CHỮ

350,000

  • Bạc cao cấp 950.
  • Khắc 1 chữ cái theo yêu cầu.
  • Bảo hành vĩnh viễn.
Compare
  • Bạc cao cấp 950.
  • Khắc 1 chữ cái theo yêu cầu.
  • Bảo hành vĩnh viễn.

Reviews

There are no reviews yet.