LẮC TAY KHẮC CHỮ TUỲ THÍCH

Sku:

  • Bạc cao tuổi 950 (95% bạc thật).
  • Đảm bảo đeo lâu bền theo thời gian.
  • Bảo hành vĩnh viễn.
  • Sản phẩm do xưởng bạc Hoàng Quân trực tiếp sản xuất.

450,000