DÂY CHUYỀN BẠC KHẮC CHỮ

Sku:

  • Bạc cao cấp 950.
  • Khắc 1 chữ cái theo yêu cầu.
  • Bảo hành vĩnh viễn.

350,000